Paul Kroon

My feedback

 1. 1,825 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Microsoft
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  under review  ·  83 comments  ·  Azure Backup  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
  Paul Kroon commented  · 

  Absoluut noodzakelijk om compliant te blijven! Graag een aanbod waarbij de instelling keuzes kan maken mbt welk onderdeel backup-restore mogelijkheden gewenst zijn.

Feedback and Knowledge Base